(1)
MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA. JT 2017, 79 (2). https://doi.org/10.11113/jt.v79.8166.