PENURAS KUASA AKTIF PIRAU SATU FASA MENGGUNAKAN STRATEGI KAWALAN RINGKAS. (2017). Jurnal Teknologi, 79(6). https://doi.org/10.11113/jt.v79.10003