MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA. (2017). Jurnal Teknologi, 79(2). https://doi.org/10.11113/jt.v79.8166