“MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA”. 2017. Jurnal Teknologi 79 (2). https://doi.org/10.11113/jt.v79.8166.