“MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA” (2017) Jurnal Teknologi, 79(2). doi:10.11113/jt.v79.8166.