[1]
“MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA”, JT, vol. 79, no. 2, Jan. 2017, doi: 10.11113/jt.v79.8166.