“MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA”. Jurnal Teknologi, vol. 79, no. 2, Jan. 2017, https://doi.org/10.11113/jt.v79.8166.