“MASA MENUNGGU KERANA MASA LENGAH BAS DI PUTRAJAYA”. Jurnal Teknologi 79, no. 2 (January 31, 2017). Accessed May 22, 2024. https://journals.utm.my/jurnalteknologi/article/view/8166.