[1]
Abd Razak , R.H. and Mohd Rusli, N.F. 2022. Pembelajaran Secara dalam Talian: Tahap Kesediaan dan Keberkesanan Pelaksanaannya kepada Pelajar: Online Teaching: Level of Readiness and The Effectiveness of Its Implementation to Students. LSP International Journal. 9, 1 (Jun. 2022), 31-43. DOI:https://doi.org/10.11113/lspi.v9.18174.