(1)
Abd Razak , R. H. .; Mohd Rusli, N. F. . Pembelajaran Secara Dalam Talian: Tahap Kesediaan Dan Keberkesanan Pelaksanaannya Kepada Pelajar: Online Teaching: Level of Readiness and The Effectiveness of Its Implementation to Students. LSPI 2022, 9, 31-43.