Abd Razak , Rozelia Haizah, and Nur Farahkhanna Mohd Rusli. 2022. “Pembelajaran Secara Dalam Talian: Tahap Kesediaan Dan Keberkesanan Pelaksanaannya Kepada Pelajar: Online Teaching: Level of Readiness and The Effectiveness of Its Implementation to Students”. LSP International Journal 9 (1):31-43. https://doi.org/10.11113/lspi.v9.18174.