[1]
R. H. . Abd Razak and N. F. . Mohd Rusli, “Pembelajaran Secara dalam Talian: Tahap Kesediaan dan Keberkesanan Pelaksanaannya kepada Pelajar: Online Teaching: Level of Readiness and The Effectiveness of Its Implementation to Students”, LSPI, vol. 9, no. 1, pp. 31-43, Jun. 2022.