Cabaran Pelaksanaan Didik Hibur oleh Guru bagi Pengajaran Simpulan Bahasa dalam kalangan Murid Sekolah Rendah

Challenges in the Implementation of Fun Learning by Teachers for Teaching Idioms among Primary School Students

Authors

  • Norhafidah Hanapiah Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Chung Sin, 35900 Tanjong Malim, Perak Malaysia
  • Nur Farahkhanna Mohd Rusli Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 UPSI Tanjong Malim, Perak Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/lspi.v10.20238

Keywords:

Challenges, fun learning emphasizes, teachers, idioms, students

Abstract

This paper aims to explain the challenges of the implementation of fun learning emphasizes by teachers for teaching idioms among primary school students. This qualitative study involves a Malay subject teacher in a primary school in Kuala Selangor. Data was obtained through interview methods. The results of the study show that there are four aspects that are a challenge in the implementation of fun education in the classroom, namely professional training, time, teaching aids and students. In terms of implications, this study emphasizes that didik hibur is an approach that is suitable for teaching about idiom topics because it is fun and can actively involve students in the activities carried out in the classroom, but the approach also has challenges that need to be addressed for enabling fun educational activities to be implemented holistically in all teaching situations.

References

Alis Puteh. (2016). Profesion keguruan: Peranan etika kerja dalam mendisiplinkan pelajar. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Asiah Ismail, Anida Sarudin, Zulkifli Osman dan Husna Faredza Mohamed Redzwan. (2021). Proses pembentukan makna simpulan bahasa “kepala angin” menggunakan prinsip metafora integrasi. GEMA Online Journal of Language Studies, 21(2), 86-110.

Hamsiah Juki dan Che Ibrahim Salleh. (2017). Penguasaan peribahasa dalam kalangan murid sekolah kebangsaan. Mahawangsa, 4(2), 345-360.

Junaidah Jamaluddin, Norlailan Mohd Din, Mohamad Azmi Nias Ahmad, Faizan Abdul Jabar, Nur Syazwani Mohamad Fadzillah dan Zuhariah Husin. (2016). Keberkesanan kaedah permainan dalam pengajaran dan pembelajaran prinsip perakaunan di sekolah menengah, KONAKA 2016, 53-57.

Khor Huan Chin dan Noraini Mohamed Noh. (2016). Keberkesanan penggunaan papan putih interaktif dalam pembelajaran bahasa Malaysia dalam kalangan murid tahun 3. JPBU Edisi Khas 2016, 11-17.

Mohd Paris Salleh. (2016). Model pengajaran M-pembelajaran berasaskan kaedah inkuiri mata Sejarah peringkat menengah. Tesis Sarjana. Universiti Malaya.

Mohd Ridzuan Md Nasir. (2018). Penguasaan peribahasa dan makna menggunakan PISATUM: Satu kajian tindakan. Seminar Antarabangsa Pedagogi Kali ke-8 (PedA8). Universiti Malaysia Sarawak pada 19 September 2017.

Mohd Ridzuan Md Nasir dan Mary Fatimah Subet. (2019). Analisis semantik inkuisitif peribahasa bahasa Melayu. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 16(2), 227-253.

Mohd Rosmadi Mohd Salleh dan Hafizhah Zulkifli. (2020). Penggunaan didik hibur dalampendidikan Islam sekolah kebangsaan. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, .4(2), 1-16.

Muhamad Hafizan Mohd Suhairi dan Anuar Ahmad. (2017). Pengaruh pengetahuan isi kandungan terhadap aplikasi pengajaran yang berkesan dalam kalangan guru-guru Sejarah. International Conference on Global Education V: Global Education, Common Wealth, and Cultural Diversity. 2457-2473.

Muhammad Khairul Anam Ishak dan Wan Ruzana Wan Mohammad. (2021). Asimilasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Simpulan Bahasa. Borneo International Journal. 4(1), 1-11.

Nik Nur Azizah Nik Hilman, Hafis Simin, Ramle Abdullah dan Sahar Sa’di Hashim. (2020). Penggunaan pendekatan didik hibur dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PDP) harian di sekolah kebangsaan Sungai Berua. Journal of Educational Research & Indigenous Studies.

Norliza Jamaluddin. (2019). Amalan pengajaran bahasa Melayu: Cabaran dan harapan. Prosiding Seminar Bahasa Melayu: Amalan Pengajaran Bahasa Melayu di Singapura. Hal. 12-36. Singapura: Pusat Bahasa Melayu Singapura.

Owing Ji Seng. (2020). Perbezaan tahap pengetahuan dan sikap guru terhadap pendekatan didik hibur dalam pengajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan. Universiti Putra Malaysia.

Patricia Andai Robin, Mahizer Hamzah dan Mandeling Pandang. (2020). Penguasaan kosa kata bahasa Melayu kanak-kanak Iban melalui lagu Didi & Friends: Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (Special Issue), 9, 41-51.

Ramuna Abdul Raffar dan Mohd Mohktar Tahar. (2022). Teraputik dalam didik hibur menarik minat belajar bahasa Melayu murid pendidikan khas. Jurnal Dunia Pendidikan. 4(3), 95-105.

Rozita Radhiah Said, Abdul Rasid Jamian dan Azhar Md. Sabil. (2016). Pengetahuan dan kefahaman skop pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan jurulatih pakar pembangunan sekolah (SISC+). International Journal of Education and Training (InjET), 2(2), 1-9.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi dan Muhammad Azhar Zailani (2016). Akhlak guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Akademika, 86(2), 31-42.

Simah Mamat, Intan Marfarrina Omar dan Nor Asiah Ismail. (2021). Pendekatan Integrasi Makna Simpulan Bahasa Berdasarkan Pemikiran Orang Melayu. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 39, 36-50.

Siti Rohana Salleh. (2021). Pembangunan modul MY KAPS berasaskan nyanyian secara didik hiburbagi penerapan sosioemosi kanak – kanak prasekolah. Tesis Ijazah Doktor Falsafah TidakDiterbitkan. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Downloads

Published

2023-12-04

How to Cite

Hanapiah, N., & Mohd Rusli, N. F. (2023). Cabaran Pelaksanaan Didik Hibur oleh Guru bagi Pengajaran Simpulan Bahasa dalam kalangan Murid Sekolah Rendah: Challenges in the Implementation of Fun Learning by Teachers for Teaching Idioms among Primary School Students. LSP International Journal, 10(2), 61–78. https://doi.org/10.11113/lspi.v10.20238

Issue

Section

Articles